Zaproszenie

Brązowy partner Kongresu:

Szanowne Koleżanki i Koledzy

21 lutego 2014 roku firma Agora w pięknym Toruniu organizuje kolejny II Kongres Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Nie tylko uroki miasta ale przede wszystkim dogodny dojazd. Zima pewnie się jeszcze nie skończy. Większość uczestników, tych z dalszych części kraju, będzie mogła dotrzeć autostradami, oraz odnowionymi drogami. Zależy nam, żebyście bezpiecznie dotarli do Torunia i z powrotem.

Program II Kongresu Krajowego Spotkania Ginekologów i Położników adresowany jest do lekarzy praktyków. Nie planujemy przedstawiać Państwu nowości, które nie mają jeszcze pełnej udokumentowanej skuteczności. Chcemy przedstawić problemy w postaci rekomendacji do bezpośredniego zastosowania. Wykładowcy są uznanymi ekspertami i autorytetami w położnictwie i ginekologii, ale przede wszystkim są pasjonatami szczegółowych problemów naszej specjalności, którym poświęcili swoje życie zawodowe. Każdy wykład będzie zakończony podsumowaniem, tym co będzie godne do zapamiętania na stałe. To podsumowanie będzie się również znajdowało w materiałach kongresowych. Jeżeli po paru miesiącach będziemy starali się przypomnieć wykład być może wystarczy spojrzeć na podsumowujący schemat. A może któryś ze schematów przyda się do włożenia pod szkło na biurku, by móc rzeczowo przedstawić argumenty uzasadniające sposób postępowania swoim pacjentkom, czy oby się nigdy nie zdarzyło, mieć argumenty do obrony przed zarzutami prawników.

Chcemy również mieć czas na dyskusję z Państwem. Każda tematyczna sesja będzie się kończyła odpowiedziami na anonimowo zadane wykładowcom pytania.

Nie bez znaczenia jest także to, że Organizatorzy planują atrakcyjną uroczystą kolację podczas, której będzie czas na relaks, ale również na merytoryczne zawodowe rozmowy. Taka kolacja może być, z punktu widzenia wymiany doświadczeń zawodowych, częścią spotkania niewiele mniej wartościową niż same wykłady.

W imieniu własnym i Organizatorów zapraszam Państwo w lutym do Torunia na II Kongres Położników i Ginekologów. Dobre wykłady i wspaniałe, historyczne miejsce to świetny pomysł na zimowy weekend.


Prof. Przemysław Oszukowski

Powered by spojrz.com